Masz już konto? Zaloguj się!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Design Light sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000459222, zwana dalej: „Spółką”. Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane: w celu realizacji Umowy między Państwem a Spółką, w tym umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, a w razie rejestracji konta - obsługi Państwa konta [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w celu obsługi reklamacji, jeżeli złożyli Państwo reklamację w związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym [art. 6 ust. 1 lit. c) i d) RODO], w celu kontaktowania się z Państwem w związku z wyżej wymienionymi celami lub w razie istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki, z którego realizacją powiązana jest konieczność kontaktu z Państwem [art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO], dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, w tym dla celów archiwizacyjnych, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki, a także w celu obsługi płatności [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail Spółki, w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], w celu przesyłania poprzez e-mail newslettera, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]. Ponadto przepisy prawa mogą wymagać od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych, np. dla celów rachunkowych i podatkowych. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych: nazwisko i imię; adres zameldowania na pobyt stały; adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały; adres poczty elektronicznej; numer telefonu. Podanie wymienionych wyżej danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy, a więc rejestrację konta lub złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. Jeżeli zgłaszają Państwo żądanie wystawienia faktury VAT w związku z zamówieniem w Sklepie – podanie dodatkowo numeru identyfikacji podatkowej jest niezbędne dla wystawienia prawidłowej faktury, a brak podania numer NIP uniemożliwi wystawienie prawidłowej faktury VAT. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu wysyłania newslettera – podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu możliwości otrzymywania newslettera. Brak zgody na przesyłanie newslettera nie wpływa na możliwość dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.ilumos.pl. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Jeżeli zgłaszają Państwo reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie odbiorcom danych Państwa danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi pocztowe, kurierskie, biurowe, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe. W razie wyrażenia przez Państwa zgody, Państwa adres e-mail może zostać przekazany podmiotowi świadczącemu na rzecz Spółki usługi wsparcia systemu oceniania usług świadczonych przez Spółkę w Sklepie w celu przesłania przypomnienia o możliwości wystawienia opinii (więcej informacji znajdą Państwo w Polityce prywatności). Dane mogą zostać również ujawnione podmiotom zapewniającym usługi płatnicze. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez 10 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielone przez Państwa zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Spółki lub poprzez e-mail na adres: rodo@ilumos.pl Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Produkt dodany do listy zakupów

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z Witryny. Pliki cookies przechowywane są na Państwa komputerze pozwalając nam na zwiększenie wydajności sklepu oraz spersonalizować dla Państwa ofertę. Więcej informacji w jaki sposób przechowujemy i przetwarzamy pliki znajdą Państwo w Polityce Prywatności.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć